AKTYWNI NA RYNKU PRACY

plakat-aktywni-na-rynku-pracy Ark Agencja Pracy w okresie od 01.09.2016 r. do 31.08.2018 r. w partnerstwie z Industrie Lisa Poland Sp. z o.o., oraz Aluron Sp. z o.o. realizuje projekt wspłófinansowany przez Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020 (wartość projektu 985 410,00 PLN; wkład Europejskiego Funduszu Społecznego 936 139,50 PLN)
Priorytet VII  Regionalny rynek pracy
Działanie 7.1  Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia.
Głównym celem projektu jest poprawa zdolności do zatrudnienia osób bezrobotnych i biernych zawodowo po 29 roku życia, zamieszkujących województwo śląskie poprzez ich udział w poradnictwie psychologicznym oraz sześciomiesięcznym stażu do końca VIII 2018 r.
Uczestnikami projektu będzie 69 osób (23 os. x 3 grupy), pozostających bez pracy (bezrobotni lub bierni zawodowo).
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie w okresie:

  • wrzesień 2016 r.
  • marzec – kwiecień 2017.
  • listopad – grudzień 2017.

Formularze rekrutacyjne oraz REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pn. „Aktywni na rynku pracy” są dostępne na stronie internetowej www.arkjobs.eu w dziale PROJEKTY UE  lub bezpośrednio w  Biurze Projektu:

ARK Agencja Pracy w Zawierciu
ul. Wierzbowa 16h,  42-400
Zawiercie

tel. (32) 670 53 20

 UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY !!!!!!!!! 

Dokumenty do pobrania:
Regulamin (1108 pobrań) Ankieta rekrutacyjna (1446 pobrań) Wzór umowy stażowej (1145 pobrań) Baner-ARK-UE-750x112