O zatrudnieniu, wiemy wszystko !

RODO

Szanowni Państwo,

Dziękujemy za zainteresowanie ofertą naszej firmy i przesłanie swojego CV. W związku z nowymi przepisami dotyczącymi ochrony Państwa danych osobowych pragniemy poinformować, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARK JOBS Sp. z o. o. z siedzibą w Zawiercie, 42-400, przy ul. Wierzbowa 16, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez XVII Wdział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Częstochowie pod nr 0000440002, posiadająca nr NIP 649 229 76 11, REGON 242999861.
 2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wierzbowa 16, 42-400 Zawiercie lub drogą e-mailową pod adresem info@arkjobs.eu.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Wierzbowa 16, 42-400 Zawiercie lub drogą e-mailową pod adresem: info@arkjobs.eu.
 4. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora oraz stron trzecich. Są one przetwarzane do celów związanych z obecnymi oraz przyszłymi procesami rekrutacji, procesem zatrudniania pracowników Dane będą przetwarzane przez okres 1 roku od dnia ich wpłynięcia z zastrzeżeniem, że okres przechowywania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony lub do momentu cofnięcia zgody.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów.
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa.
  Pani/ Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom współpracującym z ARK JOBS Sp. z o. o. w celu rekrutacji, przy czym podmioty te przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.
 6. W ramach przetwarzania przez naszą firmę Pana/ Pani danych osobowych przysługują Panu/ Pani prawa:
 • dostępu do swoich danych osobowych oraz sprostowania (poprawienia) danych
 • usunięcia, bądź ograniczenia przetwarzania
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania
 • prawo przenoszenia danych np. do innego Administratora.
 1. Ma Pan/ Pani prawo wnieść skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uważa Pan/ Pani, że przetwarzanie ich narusza przepisy prawa.
  Podane przez Państwa dane osobowe często wynikają z przepisów Prawa Pracy, są niezbędne do efektywnego przeprowadzenia procesów rekrutacji i umożliwiają kontynuowanie procesów związanych z Państwa zatrudnieniem. 

Zapraszamy do współpracy

Kontakt


Zawiercie 42- 400
ul. Wierzbowa 16 h
Czynne 8:00 – 16:00

Telefon: 32 6703520

Rekrutacja: 534-304-824, 884-877-800, 791-070-062
Projekty Unijne: 519-116-291
Koordynator Ukraina: 577-860-280

Udzielanie informacji, przyjmowanie CV: biuro@arkjobs.eu

Informacje dla pracodawców: biuro@arkjobs.eu

Nasza lokalizacja

Zapisz się do naszego newslettera